“เดินดี” จากวิศวฯไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล popular vote จากการแข่งขัน True Innovation Award 2013 ประเภท InnoTree


 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นายรติกร ชัยวัฒนธรรม นักศึกษาปริญญาโท เข้ารับรางวัลชนะเลิศและรางวัล popular vote จากผลงาน “เดินดี” เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า สำหรับช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ที่มีอาการปลายเท้าตก ให้สามารถเดินได้ใกล้เคียงคนปกติ จากการประกวด “True Innovation Award”

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) และ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) มีนักประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าแข่งขันรวมกว่า 800 ชิ้น สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องเดินดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DearnDee