เผยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี ๒๕๕๖


 

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มีความสามารถในเชิงวิชาการ มีจริยธรรม และอุทิศตนในด้านต่างๆ เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในงาน “๔๕ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่