คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพรุ่นที่1 เข้าเยี่ยมชม Seoul National University Hospital


 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และนายแพทย์นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพรุ่นที่1 เข้าเยี่ยมชมSeoul National University Hospital เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานของโรงพยาบาลในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้