คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพรุ่นที่1เข้าเยี่ยมคารวะ
คุณกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล


 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และนายแพทย์นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพรุ่นที่1เข้าเยี่ยมคารวะ คุณกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้