โครงการ ICT ร่วมใจแบ่งปันจากพี่สู่น้อง 2557


 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ ICT ร่วมใจแบ่งปันจากพี่สู่น้อง 2557 นำโดยบุคลากร และนักศึกษาคณะICT ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้รับมากที่สุด และมีความต่อเนื่องในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสังคม คณะจึงได้ดำเนินการประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าคณะICT และศิษย์ปัจจุบันเพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก จำนวน 2 เครื่อง พร้อมกับลงโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน มีการแนวเพื่อให้ความรู้ด้าน IT แก่ครูในโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังมีการแจกอุปกรณ์การเรียน ขนม ไอศกรีม และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบรอยยิ้มให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งทางคณะได้เคยบริจาคเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย อ.บางเลน จ.นครปฐม จำนวน 5 เครื่อง มาแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา