ม.มหิดลจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557


 

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากร ร่วมสร้างให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง ณ ลานสนามหญ้าอาคาร 1 – 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และพิษภัยของบุหรี่ มีการบริการการแพทย์ทางเลือกสำหรับการเลิกบุหรี่อาทิ การนวดกดจุด กระตุ้นไฟฟ้า และชาบำบัด จากคลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง โดยได้รับเกียรติจากชมรมคนไร้กล่องเสียง มาเล่าประสบการณ์และให้ข้อคิดดีๆสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ และต้องการจะเลิกอย่างจริงจัง เพื่อคนที่คุณรักและคนรอบข้าง