มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2557


 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Google Analytic , Majestic SEO และ Ahrefs เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าหลักเกณฑ์ของ Webometric” โดย คุณธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช User Group Manager ของ Thai Adobe Developer Community และนายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดการสัมมนา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 จะจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 8 เมษายน 2557 และวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์บรรลุเป้าหมายในการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ตามเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics