หุ่นยนต์กู้ภัย ม.มหิดล คว้าอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน World RoboCup 2014


 

เมื่อวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งทีมหุ่นยนต์ “BART LAB Rescue Robotics “ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก World Robocup 2014 ณ เมือง Joao Pessoa ประเทศบราซิล

โดยรูปแบบการแข่งขันส่วนหนึ่ง จะมีการจำลอง เหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้ประสบภัย และให้ใช้หุ่นยนต์เป็นผู้ค้นหา เพื่อแข่งขันกันทำคะแนน และอีกส่วนหนึ่งจะตัดสินจากการสร้างแผนที่อัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ และการประมวลผลหุ่นยนต์

ซึ่งทีมหุ่นยนต์ “BART LAB Rescue Robotics” ของม.มหิดล สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้ โดยรางวัลชนะเลิศ เป็นของทีม Hector Darmstadt จาก เยอรมันนี และรองชนะเลิศเป็นของทีม MRL จาก อิหร่าน ซึ่งทีม BART LAB ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย ทีมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ จำนวน 11 คน และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยและประเทศไทย ที่ได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ