วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่อง "เดินดี" ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย


 

วันที่ 18 มีนาคม 2558 ทีมงาน "เดินดี" จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นายรติกร ชัยวัฒนธรรม , นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ และ ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ ร่วมบริจาคเครื่องเดินดี พร้อมทั้งอบรมและสาธิตวิธีการใช้งาน ให้กับทางฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย หน่วยงานละ 3 เครื่อง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน