วิศวะปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

 

วันที่ 23 เมษายน 2558 อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “วิศวะปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ” โดยร่วมกันถวายปัจจัย สิ่งของบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุ และถวายภัตตาหารเพลแด่ เจ้าคุณอลงกต ติกขปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยท่านเจ้าอาวาสเดินทางมารับบริจาคด้วยตนเอง พร้อมทั้งเทศนาแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ณ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล