คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ทรู อินโนเวชั่น และมูลนิธิพุทธรักษา แถลงข่าวมอบนวัตกรรม อุปกรณ์จดจำ แก่ผู้พิการทางสายตา จำนวน 100 เครื่อง


 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยทรู อินโนเวชั่น และมูลนิธิพุทธรักษาของครอบครัว
เจียรวนนท์ จัดแถลงข่าวมอบนวัตกรรมอุปกรณ์จดจำ (My Eye memory) แก่ผู้พิการทางการมองเห็น โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และคุณทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์จดจำ แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 50 เครื่อง และอีก 50 เครื่องแก่วิทยาลัยราชสุดา ณ TrueLab@Mahidol อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อุปกรณ์จดจำ (MeM) หรือ My Eye Memory เป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิการด้อยโอกาสให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาตนเอง และดำรงชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์จดจำ (MeM) เป็นผลงานจากกลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเมล็ดพันธุ์ความคิด (Idea Seed) ในโครงการประกวด ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ เดอะ เรียลลิตี้ 2012 ซึ่งกลุ่มทรู ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อยอดผลงานดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่คนในสังคม โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเบรลล์คีย์บอร์ดที่มีหน่วยความจำในตัว สามารถจดบันทึกและแสดงข้อมูลด้วยเสียง อีกทั้งสามารถใช้เป็นคีย์บอร์ดควบคุมคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อ USB หรือ Bluetooth ซึ่งผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องของข้อมูลที่จดบันทึก และส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอที เช่น โทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งต่อและสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์จดจำ (MeM) ได้ที่ : ดร.มณีรัตน์ เอกพงศ์ไพสิฐ สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MITI) 02-644-7800 หรือ miti@mahidol.ac.th