โครงการ “มหิดลเดินดีทั่วไทย” ร่วมงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาเครื่อง “เดินดี” หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกสำหรับช่วยบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ซึ่งเป็นผลงานของ นายจิรวัฒน์ จิตประสูติวิทย์ นายรติกร ชัยวัฒนธรรม และ ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยข้อจำกัดที่เครื่องฯไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกราย ทีมงานจึงจัดโครงการ “มหิดลเดินดีทั่วไทย” มอบเครื่องเดินดีให้โรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศแห่งละ 3 เครื่อง รวมกว่า 230 เครื่อง พร้อมเดินทางจัดอมรมการใช้งานตามโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยทั้งประเทศได้ทดลองใช้เครื่องได้พื้นที่ตนเอง ไม่ต้องลำบากเดินทางมาทดสอบกับทีมงานที่กรุงเทพฯ

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 – 30 เมษายน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน ซึ่งผู้จัดงานเห็นถึงประโยชน์ของโครงการเดินดีทั่วไทย ทีมงานจึงได้เดินทางไปเผยแพร่โครงการ สาธิตการใช้งาน และมอบเครื่องให้กับทางโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรร่วมการอบรมจาก 19 โรงพยาบาลใน 4 จังหวัด และรับบริจาคเครื่องเดินดีรวม 29 เครื่อง เพื่อช่วยทดสอบผู้ป่วยในพื้นที่

โครงการเดินดีทั่วไทยนี้ได้รับเงินบริจาคจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 10 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจาก คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียม และเจ้าของบริษัท พีซ พลาสติก จำกัด โดยผลิตกล่องพลาสติกเดินดีให้ 1,600 กล่อง และบริจาคเครื่องเดินดี 60 เครื่องให้กับหน่วยงานรัฐต่างๆอีกด้วย