ม.มหิดล ร่วมสืบสานตำนานข้าวพันธุ์ "ปิ่นแก้ว" ร่วมกับชุมชนสหกรณ์หมู่ 8 บ้านคลองโยง


 

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สืบสานตำนานข้าวปิ่นแก้ว" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงาน ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรากแก้ว กรมการข้าว อำเภอพุทธมณฑล และชุมชนสหกรณ์หมู่ 8 บ้านคลองโยง จัดขึ้น ณ พื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศ สหกรณ์หมู่ 8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ซึ่งข้าวพันธุ์พื้นเมือง "ปิ่นแก้ว" ถือเป็นสุดยอดข้าวในตำนาน ข้าวสามกษัตริย์ (ข้าวยอดเยี่ยมที่ 1 ของโลก ณ ประเทศแคนาดา) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามูลนิธิรากแก้ว ชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันดำนาปลูกข้าวในแปลงขยายพันธุ์ด้วย