MUIC จัดโครงการ “บวร” ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน


 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร)” รวมพลังทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 50 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยการร่วมกันจัดการขยะ ดูแลสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น ห้องน้ำ ศาลา หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา จ.นครปฐม