เภสัชมหิดลร่วมแรงร่วมใจกันทำโลชันตะไคร้หอมไล่ยุง และยาหม่อง เพื่อนำไปแจกให้ ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ ท้องสนามหลวง


 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแรงร่วมใจกันทำโลชันตะไคร้หอมไล่ยุง และยาหม่อง เพื่อนำไปแจกให้ ประชาชนที่มาร่วมงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง คณะฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับเจ้าของผู้คิดค้นและพัฒนาสูตรตำรับโลชันตะไคร้หอมไล่ยุง รศ.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจกันในครั้งนี้