มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ 4


 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการแสดง"สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ 4 ฉลอง 30 ปี MUIC"ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 30 ของการก่อตั้งวิทยาลัยฯและอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงชุด "เพลงของเรา เดอะมิวสิคัล"บทเพลงในความทรงจำ โดยนักศึกษาชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ของวิทยาลัยฯ ก่อนจะสนุกครื้นเครงกับการแสดง "บทเพลงพื้นบ้าน" โดยคณะจำอวดหน้าม่าน น้าโย่ง,น้าพวง,น้านงค์ นำเพลงฉ่อยมาแสดงโดยแต่งเนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสืบสานความเป็นไทยไว้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงจากการรับวัฒนธรรมต่างชาติของโลกปัจจุบัน งานนี้มีบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน