คณะICT ม.มหิดล ร่วมใจบริจาคห่วงอลูมิเนียมและเงินสมทบทุนสร้างขาเทียมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ


 

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอรรณพ สถิรปัญญา ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและระบบ และคุณอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้แทนคณบดีฯ ร่วมด้วยบุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ "ICT ร่วมใจบริจาคห่วงอลูมิเนียมและเงินสมทบทุนสร้างขาเทียมแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" โดยการบริจาคห่วงกระป๋องอลูมิเนียมและเงินสมทบทุนในครั้งนี้เป็นการรวมพลังจากหลายหน่วยงาน อาทิ วิทยาลัยนานาชาติ และหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ซึ่งคณะฯ ได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้เป็นปีที่ 6 ภายใต้โครงการหลักของคณะฯ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติภารกิจ เพื่อคัดแยกห่วงกระป๋องอลูมิเนียมจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล และเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะแก่บุคลากรและนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ และเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้พิการด้วยดีเสมอมา