มหิดลเดินดีทั่วไทย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม


 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทีมงานเดินดีจาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นาย จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นาย รติกร ชัยวัฒนธรรม และ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เข้าร่วมบรรยายและจัดอบรมการใช้เครื่อง”เดินดี”ในงานประชุม “ชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัด และชมรมกายภาพบำบัด เขตสาธารณสุขที่ 5” จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

โดยมีแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด จากเขตสาธารณสุขที่ 5 ภาคตะวันตก ร่วมงานกว่า 50 ท่าน ซึ่งทีมงานได้อบรมการใช้งาน และมอบเครื่องเดินดีให้แก่ตัวแทน 6 โรงพยาบาล จาก 4 จังหวัด ดังนี้ สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ซึ่งที่ผ่านมาโครงการเดินดีทั่วไทย ได้จัดกิจกรรมมาแล้วใน 5 เขตพื้นที่สาธารณสุข และมอบเครื่องเดินดีให้กับโรงพยาบาลแล้วกว่า 65 โรงพยาบาลจาก 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพฤกษ์ในพื้นที่