มหิดลเดินดีทั่วไทย มอบเครื่องเดินดีให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา


 

วันที่ 25 เมษายน 2559 ทีมงานเดินดีจาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นาย จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นาย รติกร ชัยวัฒนธรรม และ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เข้าร่วมบรรยายและจัดอบรมการใช้เครื่อง "เดินดี"ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัว สินเจริญกุล ให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลอำเภอ ทั้ง 16 แห่ง ในจังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา

กิจกรรมนี้มีนักกายภาพบำบัด และผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยทีมงาน "เดินดี" ได้มอบเครื่องเดินดีไปแล้วกว่า 125 โรงพยาบาล ใน 51 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตก ให้เดินได้สะดวกมากขึ้น