มหิดลเดินดีทั่วไทย มอบเครื่องเดินดีให้ 24 โรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขที่ 4


 

วันที่ 7 มกราคม 2559 ทีมงาน “เดินดี” จาก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ นายจิรวัฒน์ จิตประสูติวิทย์ และนายรติกร ชัยวัฒนธรรม จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมบรรยายใน “โครงการพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ เครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 4” ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีนักกายภาพบำบัดมาร่วมงานกว่า 100 คน จากเขตสาธารณสุขที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัดในภาคกลาง คือ อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ นครนายก โดยทีมงานได้อบรมการใช้งาน และมอบเครื่องเดินดีให้ 24 โรงพยาบาล ใน 8 จังหวัดๆ ละ 3 แห่ง

กิจกรรมเดินดีทั่วไทย ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ได้มอบเครื่องเดินดีให้กับตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขใน เขต 8 และ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 6 ภาคตะวันออก และครั้งนี้เขต 4 ภาคกลาง โดยได้มอบเครื่องเดินดีให้แก่โรงพยาบาลต่างๆแล้วกว่า 60 โรงพยาบาลจาก 27 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อนำช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ในพื้นที่ต่อไป