ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด ปี 2560

เนื้อหาทั้งหมด
 

พิธีทำบุญตักบาตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561


Post :29 ธ.ค. 60

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


Post :29 ธ.ค. 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


Post :26 ธ.ค. 60

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561


Post :26 ธ.ค. 60

ม.มหิดล ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิดเสริมสร้างต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศไทย เพื่อการศึกษาต่อยอดในอนาคต


Post :25 ธ.ค. 60

พิธีเปิดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเซีย ประจำปี 2560


Post :21 ธ.ค. 60

คณะผู้บริหารบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ แห่งใหม่


Post :21 ธ.ค. 60

รัฐมนตรีฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม “การประชุมสภามหาวิทยาลัย” ม.มหิดล


Post :21 ธ.ค. 60

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


Post :20 ธ.ค. 60

ทีมนักศึกษา ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017)


Post :20 ธ.ค. 60

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560


Post :20 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ One Belt One Road Science and Innovation Network กับ Shanghai Jiao Tong University


Post :19 ธ.ค. 60

พิธีมอบทุน MOECO’s Scholarship Ceremony แก่นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี


Post :19 ธ.ค. 60

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”


Post :19 ธ.ค. 60

พิธีลงนามในข้อตกลง มหาวิทยาลัยมหิดล - มหาวิทยาลัยโอซาก้าและพิธีเปิด Mahidol University - Osaka University Joint Campus


Post :19 ธ.ค. 60

อธิการบดีเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


Post :14 ธ.ค. 60

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร


Post :14 ธ.ค. 60

พิธีเปิดการการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017

Post :14 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงผลการวิจัย และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
 

Post :14 ธ.ค. 60

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ม.มหิดล - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 

Post :12 ธ.ค. 60

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2017 UI Green Metric World University Ranking 2017


Post :12 ธ.ค. 60

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความขอบคุณ และขอพรปีใหม่ จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
 

Post :12 ธ.ค. 60

การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560(joint International Tropical Medicine Meeting 2017)
 

Post :6 ธ.ค. 60

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก
 

Post :6 ธ.ค. 60

งานแถลงข่าวจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup Asia-Pacific 2017
 

Post :6 ธ.ค. 60

พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Post :4 ธ.ค. 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


Post :4 ธ.ค. 60

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับมหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์


Post :1 ธ.ค. 60

 
4 4

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตร “ของขวัญจากดิน” รอบปฐมทัศน์


Post :30 พ.ย. 60

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #16)


Post :30 พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560


Post :28 พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย


Post :28 พ.ย. 60

กิจกรรม "ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว"


Post :28 พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร
Post :27 พ.ย. 60

อาจารย์ ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของ “ไลโก้” คว้ารางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ 2017
Post :27 พ.ย. 60

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการกับ USAID COMET


Post :24 พ.ย. 60

โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนชาวนครปฐม"


Post :24 พ.ย. 60

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017))


Post :24 พ.ย. 60

ม.มหิดล โดย โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ของขวัญจากดิน"


Post :23 พ.ย. 60

มหิดลเพื่อการตื่นรู้ “ตื่นรู้...สู่สังคม”


Post :23 พ.ย. 60

ประชุมวิชาการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3


Post :23 พ.ย. 60

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD


Post :21 พ.ย. 60

ต้อนรับอธิการบดีจาก Tokyo Medical and Dental UniversityPost :21 พ.ย. 60

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำปี 2560Post :20 พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลลาออกPost :16 พ.ย. 60

U.S. News & World Report จัดอันดับ "Best Global Universities Rankings 2018"
ม.มหิดล ติดอันดับที่ 509 ของโลก และมีอันดับดีที่สุดในประเทศไทย
Post :15 พ.ย. 60

พิธีเปิดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Post :15 พ.ย. 60

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปีPost :15 พ.ย. 60

PA-Visit 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาPost :15 พ.ย. 60

พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)Post :14 พ.ย. 60

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
"โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบหุ่นยนต์ทางทหาร
ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ทดสอบมาตรฐานหุ่นยนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา"
Post :13 พ.ย. 60

Quality Forum 2017: Best Practice Sharing on Customer EngagementPost :10 พ.ย. 60

บรรยายโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-EDP#16)Post :9 พ.ย. 60

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560 หัวข้อ “Value-Based Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการคุณค่าศิริราชสู่องค์กรสมรรถนะสูง” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Post :9 พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก University of York ประเทศอังกฤษ


Post :6 พ.ย. 60

ม.มหิดล จัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560”


Post :6 พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น เปิดศูนย์ Mahidol-AIST Research Unit (or MARU) เพื่อการทำงานวิจัยร่วมกัน


Post :3 พ.ย. 60

ต้อนรับผู้แทนจาก KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม


Post :3 พ.ย. 60

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม


Post :3 พ.ย. 60

อธิการบดีบรรยายพิเศษในโครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ


Post :2 พ.ย. 60

คณะผู้บริหารรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะวิทยาศาสตร์


Post :2 พ.ย. 60

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย


Post :1 พ.ย. 60

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานเทศน์มหาชาติ 4 ภาค ถวายเป็นพระราชกุศล”


Post :1 พ.ย. 60

ร่วมงานเสวนา ในงาน COSMEX 2017


Post :1 พ.ย. 60

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560


Post :31 ต.ค. 60

Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยด้านวิศวกรรมยั่งยืน


Post :30 ต.ค. 60

Mahidol EcoLab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ในประเทศเดนมาร์ก


Post :30 ต.ค. 60

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)


Post :30 ต.ค. 60

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนศึกษาฯ


Post :19 ต.ค. 60

เผยผลการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2018


Post :18 ต.ค. 60

รับมอบเงินสนับสนุนโครงการวิจัย “การศึกษาฐานข้อมูลสัดส่วนโครงสร้างหญิงไทย รองรับความต้องการเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2”


Post :18 ต.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้แทนจาก Indonesian Lecturer Association


Post :12 ต.ค. 60

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Post :12 ต.ค. 60

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)


Post :12 ต.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s Admission Fair 2017


Post :9 ต.ค. 60

พิธีมอบรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560


Post :5 ต.ค. 60

งานสัมมนาบุคลากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “มองหลัง แลหน้ากับทิศทางก้าวต่อไป ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน”


Post :4 ต.ค. 60

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 20 ปี


Post :3 ต.ค. 60

โครงการ "เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้โรงเรียนและชุมชน"


Post :3 ต.ค. 60

งานครบรอบ 2 ทศวรรษ ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


Post :2 ต.ค. 60

งานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23


Post :2 ต.ค. 60

 

มหิดล เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้ประกอบการจัด MU Design Thinking Workshop หวังปั้นผู้ประกอบการ Startup และเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมรับยุค Thailand 4.0


Post :29 ก.ย. 60

ประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Applied Science and HealthPost :29 ก.ย. 60

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560Post :28 ก.ย. 60

พิธีลงนามวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี - ไข้ซิก้าPost :27 ก.ย. 60

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561Post :27 ก.ย. 60

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560Post :26 ก.ย. 60

ผศ.ดร.มาริสา พลพวก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คว้าทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๐ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Post :26 ก.ย. 60

โครงการ “จักรยานพี่ให้น้อง และเพื่อนพ้อง ชุมชน”Post :25 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าแสดงมุทิตาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมPost :25 ก.ย. 60

ต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท Daikin Industries, Ltd. ประเทศญี่ปุ่นPost :25 ก.ย. 60

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล" 2560Post :25 ก.ย. 60

พิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์Post :21 ก.ย. 60

วันสถาปนาเชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์Post :21 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ "After Action Review (AAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560"Post :21 ก.ย. 60

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสิริวัฒนภักดีPost :21 ก.ย. 60

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-SUP#19)Post :21 ก.ย. 60

เวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว “ภาพเด็กไทยที่เราอยากเห็น เพื่อนำประเทศสู่ Thailand 4.0”Post :20 ก.ย. 60

พิธีเปิด Chiba University Bangkok CenterPost :19 ก.ย. 60

ทูลถวายปริญญาสมเด็จพระสังฆราชPost :19 ก.ย. 60

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16Post :19 ก.ย. 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด“พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” และทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

Post :15 ก.ย. 60

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย”

Post :15 ก.ย. 60

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560


Post :14 ก.ย. 60

อธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Where good idea for research come from”


Post :14 ก.ย. 60

งาน Start up Expo 2017


Post :14 ก.ย. 60

บรรยายพิเศษ “How to be a Good Researcher & MU Perspective"


Post :13 ก.ย. 60

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2560 หัวข้อ “Mahidol 361 องศา”


Post :13 ก.ย. 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Post :13 ก.ย. 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Post :13 ก.ย. 60

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

Post :11 ก.ย. 60

การประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งการรู้หนังสือสากล ปี 2560Post :8 ก.ย. 60

แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ “3 โรงเรียนแพทย์ : บทบาทต่อสาธารณสุขของไทย”Post :7 ก.ย. 60

ม.มหิดลครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education World University Ranking ประจำปี 2018


Post :6 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้บริหารจาก Information Technology Research Institute ประเทศญี่ปุ่น


Post :6 ก.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง


Post :1 ก.ย. 60

 

เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559


Post :31 ส.ค. 60

ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชนรวม 14 หน่วยงาน ผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามมติ ครม.

Post :31 ส.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย "Mahidol 361 องศา" ปี 2560


Post :30 ส.ค. 60

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี


Post :29 ส.ค. 60

ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


Post :25 ส.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน“ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Post :25 ส.ค. 60

งานประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17


Post :24 ส.ค. 60

ประธาน ทคบร.- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


Post :23 ส.ค. 60

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา 2560


Post :22 ส.ค. 60

ม.มหิดล แถลงข่าว "วัคซีนไข้เลือดออก : จุดเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อการป้องกันแบบองค์รวม"


Post :22 ส.ค. 60

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560


Post :22 ส.ค. 60

การประชุมเชิงปฏิบัติการ RUN-ASEAN Cluster II’s Workshop “Transnational Mobility in ASEAN : Implications and Challenges for Multicultural Society, Social Protection, and Health – Care System”

Post :21 ส.ค. 60

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


Post :18 ส.ค. 60

นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer”


Post :18 ส.ค. 60

การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Liverpool John Moores University และการจัดงานสัมมนาพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Post :17 ส.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับรัฐมนตรีประจำกระทรวง Small Business, Innovation and Trade, Victorian State of Australia


Post :17 ส.ค. 60

กิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


Post :17 ส.ค. 60

แสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559


Post :16 ส.ค. 60

พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่Post :15 ส.ค. 60

กิจกรรมรับน้องเข้าบ้านมหิดล ปีการศึกษา 2560Post :15 ส.ค. 60

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9Post :11 ส.ค. 60

Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือเจริญโภคภัณฑ์Post :11 ส.ค. 60

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560Post :10 ส.ค. 60

“มหิดล” เป็นต้นแบบสร้างมาตรฐาน “สี” เปิดตัว “สารานุกรม ตารางสีอาเซียน”Post :10 ส.ค. 60

โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ #2Post :9 ส.ค. 60

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560Post :9 ส.ค. 60

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560Post :8 ส.ค. 60

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th AUNILO Meeting)


Post :7 ส.ค. 60

ต้อนรับผู้แทน Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย


Post :7 ส.ค. 60

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐


Post :2 ส.ค. 60

ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี ๒๕๖๐


Post :1 ส.ค. 60

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


Post :1 ส.ค. 60

 

แสดงความขอบคุณและอำลาอธิการบดี


Post :31 ก.ค. 60

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”


Post :31 ก.ค. 60

พิธีส่งมอบตำแหน่งอธิการบดีมหวิทยาลัยมหิดล


Post :27 ก.ค. 60

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร


Post :27 ก.ค. 60

งานประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”


Post :26 ก.ค. 60

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 11

Post :25 ก.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา


Post :25 ก.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลกับการก้าวสู่ Entrepreneurial University และการเปิดตัว Makerspace


Post :25 ก.ค. 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


Post :21 ก.ค. 60

ผนึกกำลัง “ร่วมวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยมวยไทย”


Post :19 ก.ค. 60

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Norvic International Hospital, BL Conglomerate Group


Post :19 ก.ค. 60

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Post :17 ก.ค. 60

ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ


Post :17 ก.ค. 60

พิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49


Post :14 ก.ค. 60

อธิการบดีร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”


Post :14 ก.ค. 60

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 10


Post :14 ก.ค. 60

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560


Post :14 ก.ค. 60

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Post :11 ก.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของไทย จากการจัดอันดับ THE’s Asia-Pacific University Ranking 2017


Post :11 ก.ค. 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49


Post :7 ก.ค. 60

ทีมโต้สาระวาที มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 12thEUTH Debate Championship”


Post :5 ก.ค. 60

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ม.มหิดล กับ สพฐ.ตร.


Post :5 ก.ค. 60

 

Smart Mobility for Salaya City (Smart Salaya)


Post :30 มิ.ย. 60

แห่งเดียวในไทย...ศิริราชรักษามะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโน


Post :28 มิ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล – กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท


Post :26 มิ.ย. 60

อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”


Post :23 มิ.ย. 60

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)


Post :23 มิ.ย. 60

แถลงข่าวจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49


Post :22 มิ.ย. 60

ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว


Post :21 มิ.ย. 60

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9


Post :21 มิ.ย. 60

ม.มหิดล จัดทำ“ดอกไม้จันทร์” จากใจถวาย “ในหลวงรัชกาลที่ 9”


Post :21 มิ.ย. 60

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “South-South Learning Workshop to Accelerate Progress to End Hunger and Undernutrition”


Post :20 มิ.ย. 60

รางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2559


Post :19 มิ.ย. 60

ม.มหิดล มอบเครื่องจดจำ(MEM) ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาของ ม.ธรรมศาสตร์


Post :19 มิ.ย. 60

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ (Analytical Sciences)


Post :16 มิ.ย. 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme


Post :16 มิ.ย. 60

สานเสวนาเป็นเกียรติแด่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา


Post :15 มิ.ย. 60

โครงการผลิตภัณฑ์ ต.ศาลายา เชิงสร้างสรรค์


Post :13 มิ.ย. 60

คณะนักศึกษาในโครงการ Projects with Underserved Communities Thailand 2017 เข้าพบอธิการบดี


Post :13 มิ.ย. 60

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8


Post :13 มิ.ย. 60

พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13


Post :12 มิ.ย. 60

ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings® 2018


Post :9 มิ.ย. 60

ประชุมวิชาการ Global ClassroomPost :8 มิ.ย. 60

พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนองPost :8 มิ.ย. 60

งานวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี


Post :7 มิ.ย. 60

คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560


Post :6 มิ.ย. 60

ค่าย "Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่" รุ่นที่ ๑


Post :5 มิ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่


Post :2 มิ.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย


Post :2 มิ.ย. 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย


Post :2 มิ.ย. 60

คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560


Post :2 มิ.ย. 60

อธิการบดีให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขัน “การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์"


Post :2 มิ.ย. 60

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


Post :1 มิ.ย. 60

พิธีเปิดชมรมคนริมน้ำ: ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ของอำเภอพุทธมณฑล


Post :31 พ.ค. 60

งานนิทรรศการ Science Project Exhibition ครั้งที่ 18


Post :30 พ.ค. 60

ม.มหิดล จับมือ University of Strathclyde แถลงเปิด “หลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ THAI-UK ระหว่าง Mahidol-Strathclyde” มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากร และงานวิจัยคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมโลก


Post :29 พ.ค. 60

Natural Disasters Management Training Course


Post :29 พ.ค. 60

การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560


Post :25 พ.ค. 60

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”


Post :25 พ.ค. 60

ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย ในงาน “ทางร้องสุนทรีย 100 ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์”Post :25 พ.ค. 60

บรรยาย “ศาสตร์พระราชา"Post :24 พ.ค. 60

ต้อนรับผู้แทนจาก AUN – DPPnet จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซียPost :24 พ.ค. 60

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประกวด “รังสรรค์เมนูฟิวชั่นผักผลไม้ 100 กรัม”Post :24 พ.ค. 60

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดลPost :23 พ.ค. 60

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน”Post :22 พ.ค. 60

คำชี้แจงPost :22 พ.ค. 60

โครงการ MU Friends for Staffs ประจำปีการศึกษา 2559Post :18 พ.ค. 60

ม.มหิดล แถลงข่าว "วัคซีนเอชไอวี หมากสำคัญในการป้องกัน"


Post :18 พ.ค. 60

เสวนา Science Café : ตอน Ex-Olympiad เส้นทางศิษย์เก่าโอลิมปิก


Post :18 พ.ค. 60

ม.มหิดล จัดงานสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Post :17 พ.ค. 60

นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" ขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม


Post :5 พ.ค. 60

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการทุจริต


Post :4 พ.ค. 60

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor


 Post :4 พ.ค. 60

เปิดโครงการ Reduce & Reuse : Plastic Bag คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Post :2 พ.ค. 60

โครงการ Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” Post :2 พ.ค. 60

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”


Post :28 เม.ย. 60

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”


Post :28 เม.ย. 60

ปาฐกถาพิเศษกระทรวงอุดมศึกษา


Post :27 เม.ย. 60

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อผู้พิการ


Post :25 เม.ย. 60

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560


Post :24 เม.ย. 60

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 5


Post :21 เม.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยะสร้างสุขตามรอยเท้าพ่อ”


Post :20 เม.ย. 60

Science Cafe "The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand ; Chemistry Talk series" ตอน Back to the IChO


Post :20 เม.ย. 60

มหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี


Post :19 เม.ย. 60

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560


Post :11 เม.ย. 60

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 4


Post :10 เม.ย. 60

ม.มหิดล จัดโครงการ Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล


Post :5 เม.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)


Post :5 เม.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนา C2C For OBE


Post :5 เม.ย. 60

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 3


Post :5 เม.ย. 60

การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2560


Post :5 เม.ย. 60

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560


Post :5 เม.ย. 60

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์" ประจำปี 2560


 Post :3 เม.ย. 60

 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU QD MarketPost :31 มี.ค. 60

วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่องเดินดีและฝึกฝน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีPost :28 มี.ค. 60

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราชPost :28 มี.ค. 60

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7Post :27 มี.ค. 60

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


Post :27 มี.ค. 60

สธ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560


Post :27 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Post :27 มี.ค. 60

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย


Post :24 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนPost :24 มี.ค. 60

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559Post :24 มี.ค. 60

ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าPost :23 มี.ค. 60

ปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.เปีย มาลากุลPost :22 มี.ค. 60

นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017Post :22 มี.ค. 60

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6Post :21 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาPost :21 มี.ค. 60

นักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017Post :21 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Post :20 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 97 ของเอเชีย โดย Times Higher Education Asia University Rankings 2017

Post :17 มี.ค. 60

ต้อนรับขบวนนักวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว”Post :17 มี.ค. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560Post :17 มี.ค. 60

ศิริราชประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 “นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาสPost :16 มี.ค. 60

ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณPost :15 มี.ค. 60

ม.มหิดล เปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”Post :15 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Università Politecnica delle MarchePost :14 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาหลักการและเทคนิคการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร “Outcome – Based Education”Post :13 มี.ค. 60

OSM in Action : Sharing & Follow upPost :13 มี.ค. 60

งาน ”ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13Post :13 มี.ค. 60

ม.มหิดล ติดอันดับที่ 115 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2017Post :9 มี.ค. 60

รับมอบทุนการศึกษา Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. สาขาประเทศไทยPost :8 มี.ค. 60

ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4Post :8 มี.ค. 60

ประชุมวิชาการ Mahidol - Liverpool Symposium 2017Post :6 มี.ค. 60

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 Sustainable University Network for ThailandPost :6 มี.ค. 60

ข่าว Green Report TV7 สัมภาษณ์เรื่อง "ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลกPost :3 มี.ค. 60

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”Post :3 มี.ค. 60

แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯPost :2 มี.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดลPost :2 มี.ค. 60

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 13Post :1 มี.ค. 60

 

ประชุมโครงการ ECO TOWN มหิดลกับชุมชน จัดตั้งธนาคารขยะให้กับโรงเรียน 3 แห่ง


Post :27 ก.พ. 60

พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN-HPN


Post :27 ก.พ. 60

Mahidol University International Night 2016


Post :27 ก.พ. 60

อธิการบดี ม.มหิดล ต้อนรับ AIS


Post :24 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


Post :24 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย


Post :24 ก.พ. 60

ทีม BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานต่ออธิการบดี


Post :24 ก.พ. 60

โครงการ “สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน”


Post :24 ก.พ. 60

นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก สามารถศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษาโรคได้


 Post :23 ก.พ. 60

ม.มหิดล จัด “กิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล”


 Post :22 ก.พ. 60

ม.มหิดล ยื่นหนังสือต่อ สนช.แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ


 Post :22 ก.พ. 60

ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประเดิมการแข่งขันวันแรก คว้า 2 เหรียญทองและ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์


 Post :22 ก.พ. 60

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 


 Post :21 ก.พ. 60

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e –Learning)
 


 Post :21 ก.พ. 60

Mahidol-Bremen ICT Supported Surgery and Surgical Training Symposium
 


 Post :21 ก.พ. 60

PA-Visit 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 


 Post :20 ก.พ. 60

อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

 


 Post :17 ก.พ. 60

การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017 Post :14 ก.พ. 60

1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช
นักศึกษาแพทย์วิ่งผลัดเชื่อมโยงน้ำใจคนไทย
ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
 Post :14 ก.พ. 60

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่1/2560 Post :9 ก.พ. 60

ปล่อยตัวนักกีฬา "จูงกัน RUN" Post :9 ก.พ. 60

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Post :8 ก.พ. 60

นศ.มหิดล อินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดระดับประเทศ Post :8 ก.พ. 60

อธิการบดีร่วมงานโครงการปาฐกถาพิเศษและมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี Post :7 ก.พ. 60

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5 Post :7 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier
  Post :7 ก.พ. 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560


 Post :7 ก.พ. 60

โครงการสัมมนาเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ “LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change: The Tools towards Thailand 4.0”


Post :6 ก.พ. 60

เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต


Post :6 ก.พ. 60

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559


Post :3 ก.พ. 60

PA-Visit ปี 2560Post :3 ก.พ. 60

นักวิจัย ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ รางวัล TWAS จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Post :3 ก.พ. 60

พิธีเปิด และเสวนา เรื่อง “อายุรศาสตร์ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี” ในการประชุมวิชาการ 100 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

Post :2 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

Post :1 ก.พ. 60

ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือแนวทาง “โครงการความร่วมมือรถไฟฟ้า ม.มหิดล”Post :1 ก.พ. 60

บรรยาย “ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล”Post :1 ก.พ. 60

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


Post :31 ม.ค. 60

เยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศวิทยาสวนสิรีรุกขชาติ


Post :31 ม.ค. 60

แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) นำร่องในที่ราชพัสดุ


Post :30 ม.ค. 60

ศิริราชประกาศผลสำเร็จรักษามะเร็งเต้านมเทียบเท่ามาตรฐานโลก


Post :24 ม.ค. 60

ม.มหิดล แถลงข่าว "วัคซีนไข้เลือดออก...ในมุมมองผู้ร่วมวิจัยวัคซีนฯ"


Post :20 ม.ค. 60

ชาวมหิดล ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Post :20 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier


 Post :20 ม.ค. 60

งานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับความสาเร็จ การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม Heart Mate3 ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย”


Post :19 ม.ค. 60

คณะผู้บริหารรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด


Post :17 ม.ค. 60

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัย


Post :16 ม.ค. 60

พิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา และโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1


Post :9 ม.ค. 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดัชมิลล์ และ เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ


Post :9 ม.ค. 60

ครบรอบ 9 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


Post :6 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Oslo


Post :6 ม.ค. 60

Mahidol EcoLab คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เสริมทัพ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. รับทุนนักวิจัยแกนนำ ปี 2559 จาก กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. วิจัย "เครือข่ายนวัตกรรมอาหารและพลังงาน"


Post :5 ม.ค. 60

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2016 UI Green Metric World University Ranking 2016


Post :5 ม.ค. 60

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560


Post :5 ม.ค. 60

เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรม ’ค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน’ ครั้งที่ 4


Post :4 ม.ค. 60

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.