“Botamon” ทำความรู้จักสมุนไพรในสวนฯ ผ่าน Mobile Applications


 

“Botamon” ผลงานของทีมนักศึกษา ICT ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บนเนื้อที่ทั้งสิ้น 38 ไร่ ภายใต้การดูแลและดำเนินการของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ รวบรวมสมุนไพรและพันธุ์ไม้ต่างๆกว่า 800 ชนิด ปลูกไว้อย่างสวยงาม เป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งผู้สนใจที่ได้เข้าเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นทุกปี ทีมนักศึกษา ICT จึงมีแนวคิดที่จะทำเป็น Applications on Mobile เพื่อให้ผู้เข้าชม และผู้ที่สนใจสามารถทำความรู้จักสมุนไพรชนิดต่างๆ ในสวนฯ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

โดยทีมผู้คิดค้นเล่าให้ฟังว่าแรงบันดาลใจของเกมนี้ ได้มาจากเกม Pokémon Go ที่ฮิตกันในช่วงที่ผ่านมา แล้วทางสวนสิรีรุกขชาติก็กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และพวกเขาก็กำลังหาหัวข้อในการทำ Senior Project อยู่พอดี ก็เลยได้แนวคิดนี้มาทำเป็น Applications on Mobile ตัวนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการจำกัดอาณาเขตเป็นสวนสิรีรุกขชาติ แล้วก็ให้จับสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่พวกเราสร้างขึ้นมา เพื่อดูข้อมูลของสมุนไพรชนิดนั้นๆ ว่ามีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไร พร้อมทั้งมีภาพประกอบ รวมถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็น Highlights ทั้ง 50 ชนิด โดยทางสวนสิรีรุกขชาติเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่พวกเรา

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานชิ้นนี้คือ ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Mobile Applications เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้ด้านสมุนไพรที่สำคัญของสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ควบคู่ไปกับความสนุกสนานจากการใช้ Applications ซึ่งลักษณะวิธีการเล่นจะคล้ายคลึงกับเกม Pokémon Go ซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว โดยประโยชน์ที่ได้จากการผลิตผลงานชิ้นนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1.ในส่วนของผู้เล่น ผู้เล่นจะคุ้นเคยและสามารถจดจำชื่อสมุนไพร พร้อมได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เช่น สรรพคุณ รูปร่างหน้าตาของสมุนไพร เป็นต้น

2.ในส่วนของผู้พัฒนาเองนั้น ทั้งได้ฝึกทักษะ และได้ลองพัฒนา Applications บนสมาร์ทโฟน ซึ่งค่อนข้างมีข้อจำกัดเยอะ และได้เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลลงบนแผนที่และนำมาปรับใช้ รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับคนที่ทำงานในสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ และโรงเรียนเวศนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาช่วยวาดภาพ Botamon ทั้ง 50 ตัวครับ นอกจากนี้สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติเองก็ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ทีมผู้ผลิตได้กล่าวขอขอบคุณคณะ ICT และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทในเครือ CDG หรือบริษัท G-ABLE ซึ่งมีความเชียวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมแผนที่ และข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ช่วยส่งทีมงานมาคอยให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมและการใช้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (Geo-Location) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

สุดท้ายนี้ ทีมผู้ผลิตก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองเล่น Mobile Applications นี้ดูครับ โดยสามารถ Download ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B8TVvQxK5D1hMUFrUDVQbjQ0MTA  ซึ่งทีมผู้ผลิตคิดว่าจะพัฒนาเกมนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มอาณาเขต เพิ่มชนิดของสมุนไพร หรืออาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจมากขึ้น และหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับผลงานชิ้นนี้ของพวกเราครับ

นักศึกษาเจ้าของผลงาน : นายภัทรณัฏฐ์ จินตนาประเสริฐ (เอ) นายจิราวัชร์ จิวัฒน์ธนากุล (มิก) นายอุกฤษณ์ เดชะไกศยะ (บอส)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช