โครงการ "สร้างสุข ด้วยโปรแกรมสมอง"


 

22 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทีมงาน ร่วมกันจัดโครงการ "สร้างสุข ด้วยโปรแกรมสมอง" โดยวิทยากรชื่อดัง "หมึกสีฟ้า" พร้อมทีมงาน ได้สร้างความสุขด้วยโปรแกรม "สมอง" ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ที่สนใจจากภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน ตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน ซึ่งความสุขจากกลุ่มเล็กๆ จะขยายวงออกไปยังครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน ให้วงใหญ่ขึ้น จนพูดได้ว่า "โลกสวยด้วยมือเรา"