โครงการ "ห้องสมุด พี่มหิดลให้น้อง#3"


 

16-18 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารน์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และทีมงาน ESR จัดโครงการ "ห้องสมุด พี่มหิดลให้น้อง#3" ให้กับโรงเรียนวัดท่าแก้ว จ.ชัยนาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เดอเบลล์ จำกัด ที่มอบทุนสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาท

ซึ่งทีมงาน ครู และนักเรียน ได้ร่วมกันซ่อมแซมห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ ด้วยการทาสีใหม่ ติดตั้งสาย Lan คอมพิวเตอร์ ทีวีจอโค้งพร้อมเครื่องเล่น DVD คัดแยกและจัดหนังสือตามหมวดหมู่ จัดบอร์ดความรู้วิชาการและเศรษฐกิจพอเพียง จัดมุมอ่านหนังสือให้เหมาะสมเป็นห้องเรียนออนไลน์ เปิดโลกการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังช่วยกันทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นใหม่ เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะการเล่น การออกกำลังกาย และร่วมกันปลูกต้นขนุน เพื่อเป็นผลไม้สำหรับเด็กๆ อีกด้วย