โครงการ "ห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 11"


 

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2560ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทีมคณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ นักศึกษาระดับ ป.ตรี-โท-เอก ทั้งนักศึกษาไทย และชาวต่างชาติที่มีจิตอาสา (volunteer) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในโครงการ "ห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 11" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ 5 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนจาก บริษัท เดอเบล จำกัด จำนวน 100,000 บาท นำมาสร้างห้องสมุดมีชีวิตชีวา ห้องสมุดเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนด้วยสะเต็มศึกษา และห้องสมุดเรียนรู้ท่องรอบโลกกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ไม่รู้จบ พร้อมทั้งเรียนรู้อย่างสนุกสนานให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดอรุณรังษี จ.นครนายก โดยหวังว่านักเรียนในโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดเหล่านี้อย่างมีความสุข และส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ