รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำปี 2560


 

17 พฤศจิกายน 2560 รศ.พญ. พรพิมพ์ ก่อแพร่พงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำปี 2560 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award) ด้วยผลงาน "การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี" จาก
นายประมนต์ สุธีวงศ์
ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ