นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017


 

วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชณิดา เนื่องกัลยา และนางสาววลัยพรรณ สินวรคุปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 2 ประเภทนิสิต นักศึกษา ในการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 : YECC 2017 จากผลงานอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับฝึกฝนนักกีฬา (Instrument of reaction time for athlete training) โดยมี ผศ.เดชา วิไลรัตน์ และอาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นที่ปรึกษาโครงการ ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ