ม.มหิดล พัฒนาแอปฯ ช่วยออกแบบลายผ้าบาติก Batik Design Application


 

อุตสาหกรรมผ้าบาติกในปัจจุบันนั้น มีมูลค่าและการแข่งขันในตลาดสูงมาก ซึ่งการที่จะเติบโตในตลาดโลกได้นั้น ผ้าที่ผลิตออกมาต้องมีความโดดเด่นทั้งรูปแบบและคุณภาพ โดยกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกในไทยมีมานานและส่วนมากเป็นกลุ่มชุมชนที่มีข้อจำกัดหลายด้าน ทำให้แบบผ้าบาติกจากไทยอาจจะไม่มีความหลากหลายมากนัก ยากที่จะไปแข่งขันในตลาดโลก

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "เราอยากจะสนับสนุนอุตสาหกรรมผ้าบาติกในท้องถิ่น ด้วยการนำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยในเรื่องการออกแบบให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตัวแอปพลิเคชันสามารถใช้ในการออกแบบลายแพทเทิร์นผ้า และแสดงภาพตัวอย่างในรูปแบบ 3 มิติได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษในการใช้โปรแกรมใดๆเลย"

ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคขันที่เน้นการใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานครบถ้วน ผู้ใช้จึงสามารถสรรค์สร้างผลงานออกแบบได้โดยง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องเทคนิคหรือการใช้ software ที่ซับซ้อน ผู้ออกแบบสามารถใช้จิตนการอย่างเต็มที่และส่งผลงานการออแบบไปยังผู้ร่วมงาน ลูกค้า หรือนำไปผลิตชิ้นงานจริงได้ทันที โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้เพียงค้นหาคำว่า "Batik Design Application" ทั้งในระบบ iOS และ android