คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้แก่ 8 หน่วยงาน ในเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข


 

ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้และบริจาคเครื่อง “ฝึกฝน” สำหรับบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ให้แก่ 8 หน่วยงาน ใน 6 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.โรงพยาบาลสระบุรี

2. โรงพยาบาลสิงห์บุรี

3. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (จ.ลพบุรี) 

4. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (จ.นนทบุรี)

5.โรงพยาบาลพระพุทธบาท (จ.สระบุรี)

6. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

7. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (จ.ปทุมธานี)

8. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

 “ฝึกฝน” คือระบบบำบัดแขนผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเมชั่น โดยใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายในการควบคุมเกม ทำให้ผู้ป่วยได้ฝึกทั้งสมองและกล้ามเนื้อ เพื่อการบำบัดที่ดีขึ้น