วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่องเดินดีและฝึกฝน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี


 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้เครื่อง "เดินดี" และ “ฝึกฝน” สำหรับบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และบริจาคอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรี รวม 18 โรงพยาบาล โดยเครื่อง “เดินดี” ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท S&J International Enterprise จำกัด (มหาชน)ในเครือสหพัฒน์บริจาค 30 เครื่อง มอบให้ 18 โรงพยาบาล ส่วนเครื่อง “ฝึกฝน” ได้รับการสนับสนุนจาก วช. และ สวทช.มอบให้แก่ 5 โรงพยาบาล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

”เดินดี” เป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าสำหรับบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยจะช่วยยกปลายเท้าตามจังหวะการก้าวเดิม

(ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/DearnDee )

“ฝึกฝน” เป็นระบบบำบัดแขนผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเมชั่น ช่วยผู้ป่วยให้ฝึกทั้งสมองและกล้ามเนื้อ

(ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Fuekfone )