ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด ปี 2561

เนื้อหาทั้งหมด
 

งาน "มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14"Post :15 ม.ค. 61

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโลกร้อนให้ชุมชนด้วยจักรยานรีไซเคิล”Post :15 ม.ค. 61

The 1st MU - CMU SymposiumPost :15 ม.ค. 61

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”Post :15 ม.ค. 61

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย Jiaying UniversityPost :11 ม.ค. 61

4 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลจาก สกว.Post :10 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่6 " MU EdPEx Assessor Training”


Post :10 ม.ค. 61

พิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up


Post :10 ม.ค. 61

แถลงข่าว Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา”


Post :9 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกในประเทศไทย


Post :8 ม.ค. 61

การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Volunteerism)


Post :8 ม.ค. 61

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย “สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ” ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมอานมัย กระทรวงสาธารณสุข


Post :8 ม.ค. 61

งานครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Post :4 ม.ค. 61

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.