โครงการ "เทคนิคพิชิต ONET พี่วิศวะมหิดลสอนน้อง"


 

วันที่ 28 มค.61 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการ "เทคนิคพิชิต ONET พี่วิศวะมหิดลสอนน้อง" โดยมี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีงานยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าววัตถุประสงค์โครงการฯมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณล จ.นครปฐม และ โรงเรียนวัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ซึ่งนักศึกษาที่เป็นจิตอาสาได้ช่วยกันติวให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมปลายทั้ง 2 โรงเรียน รวมทั้งบุตรของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมชั้นเรียนด้วย เพื่อน้องๆจะได้นำเทคนิคและวิธีการที่พี่ๆสอน ไปใช้เพื่อให้คะแนนเฉลี่ย ONET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้พี่ๆ "วิศวะจิตอาสา" ทั้ง 3 คน นำทีมโดย คุณครูเอกสิทธิ์ ทองศรีนวล ยังจัดการสอนเพิ่มเติมให้กับน้องๆ ที่สนใจเรียนวิชาการเพิ่มเติมอีก ได้ทุกวันเสาร์ที่วัดหทัยนเรศน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น