โครงการฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม


 

วันที่ 27 มกราคม 2561 อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Mylan ประเทศไทย จำกัด เพื่อให้ความรู้และเทคนิคในการการบริหารร่างกายด้วยตนเอง เพื่อให้ห่างไกลจากโรคข้อเข้าเสื่อม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย