ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

 

24 เมษายน 2560 อุปกรณ์เซ็นเซอร์บนกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณสารฆ่าแมลงแบบรู้ผลเร็วด้วยตัวติดตามสัญญาณหมุดควอนตัม: จากห้องแลปสู่ภาคสนาม

27 มีนาคม 2560 รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัล Research Pitch กองทุนนิวตัน บริติช เคานซิล - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

22 มีนาคม 2560 นักวิจัย ม.มหิดล พัฒนาสารลดความสามารถในการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย

20 มีนาคม 2560 พลังงานสะอาด...พลังงานลม ทางเลือกใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า “กังหันลมแบบใบหมุนสวนทาง”

7 มีนาคม 2560 “แคลเซียมฟอสเฟต” รักษาฟันผุได้ไม่ต่างจากฟลูออไรด์

23 กุมภาพันธ์ 2560 นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก สามารถศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษาโรคได้

6 กันยายน 2559 นักศึกษา ป.เอก คณะวิทย์ ม.มหิดล คิดค้นเครื่องตรวจโรคมะเร็งตับจากลมหายใจแบบพกพา

26 พฤษภาคม 2559 ม.มหิดล แถลงข่าวเปิดตัว "Alertz" อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ

1 พฤษภาคม 2559 ม.มหิดลรวมพลังสนับสนุนการทำหมันยุงลายลดไข้เลือดออก

20 มกราคม 2559 ครั้งแรกของโลก ทีมวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล สร้างแอนติบอดี้จากมนุษย์สำหรับรักษาไข้เลือดออก

10 กรกฎาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เดินหน้าผลิตวัคซีนและน้ำยาทดสอบโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น จำหน่ายอย่างครบวงจรรายแรกในกลุ่มประเทศอาเชียน

14 พฤษภาคม 2558 นักวิจัยม.มหิดลคิดค้นวิธีสังเคราะห์“ซิลิกาแอโรเจล”ต้นทุนต่ำครั้งแรกในประเทศไทย

8 พฤษภาคม 2558 นักวิจัย ม.มหิดล นำเทคโนโลยีสร้างเซลล์ต้นกำเนิดในห้องทดลอง หวังรักษาผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมีย

6 พฤษภาคม 2558 นักวิจัย ม.มหิดล พบวิธีเร่งการวางไข่แม่พันธุ์กุ้งกุลาดำด้วยสารชีวโมเลกุล แทนการตัดก้านตา

30 เมษายน 2558 แพทย์นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบสาเหตุมาลาเรียขึ้นสมอง เตรียมพัฒนายาใหม่ลดอัตราการตาย

27 เมษายน 2558 อาจารย์คณะวิทย์มหิดล คว้ารางวัล DMSc Award จากผลงาน "ชุดตรวจสอบสารปรอทจากผลิตภัณฑ์ฟอกผิวขาว"

สำเร็จเป็นแห่งแรกในเอเชีย ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องทารกในครรภ์ รักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น

รามาธิบดี วิจัยพบยีนเสี่ยงดื้อยาต้าน ‘เอดส์’ ครั้งแรกของโลก

เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน

นักวิทย์ ม.มหิดล พบเทคนิคใหม่กระตุ้นแม่กุ้งกุลาดำวางไข่โดยการใช้สารชีวโมเลกุล

เวทีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2012

เผยบุคลากรและผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2554

ผลงานวิจัยถ่านแมคคาเพื่อสุขภาพ

แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2554

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา “งานวิจัยทางคอมพิวเตอร์”

ศิริราชผ่าตัดแขนขาบวมด้วยกล้องจุลทรรศน์ supermicrosurgeryสำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2553

นักวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลนำเสนอผลงานวิจัย “ระบาดวิทยาโมเลกุลของการดื้อยาในเชื้อ Plasmodium Vivax”

แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART LAB Rescue

นักวิจัยมหิดล รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยมในกลุ่มมนุษยพันธุศาสตร์

นักศึกษาวิศวะ ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.