ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

 

สำเร็จเป็นแห่งแรกในเอเชีย ศิริราชผ่าตัดส่องกล้องทารกในครรภ์ รักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะอุดกั้น

รามาธิบดี วิจัยพบยีนเสี่ยงดื้อยาต้าน ‘เอดส์’ ครั้งแรกของโลก

เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน

นักวิทย์ ม.มหิดล พบเทคนิคใหม่กระตุ้นแม่กุ้งกุลาดำวางไข่โดยการใช้สารชีวโมเลกุล

เวทีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2012

เผยบุคลากรและผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555

นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2554

ผลงานวิจัยถ่านแมคคาเพื่อสุขภาพ

แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2554

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา “งานวิจัยทางคอมพิวเตอร์”

ศิริราชผ่าตัดแขนขาบวมด้วยกล้องจุลทรรศน์ supermicrosurgeryสำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2553

นักวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลนำเสนอผลงานวิจัย “ระบาดวิทยาโมเลกุลของการดื้อยาในเชื้อ Plasmodium Vivax”

แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART LAB Rescue

นักวิจัยมหิดล รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยมในกลุ่มมนุษยพันธุศาสตร์

นักศึกษาวิศวะ ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010

 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปี2553

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.