รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554


 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาสังคมวิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

---------------------------------------------------------------