ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย


 

วันที่ 25-29 กันยายน 2556 ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส เดินทางร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย” โดยความร่วมมือของ ผศ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส แห่งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี แห่งภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปร่วมแสดงในงาน The 9th Taipei International Invention Show & Technomart (Taipei INST) ณ อาคาร Taipei World Trade Center (TWTC), Exhibition Hall 1 ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2556 ภายในงานมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นมากกว่า 2,000 ชิ้นจาก 22 ประเทศ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับ 2 รางวัลจาก 2 หน่วยงาน ดังนี้

• ‘Honor of Invention’ จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)

• ‘Bronze medal Award’ จาก Taipei International Invention Show and Technomart (Taipei INST)

นอกจากนี้ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย” ยังได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาการศึกษา ประจำปี 2556" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมาอีกด้วย

 

 

 

---------------------------------------------------------------