นักศึกษาคณะICT ม.มหิดล คว้ารางวัลในเวทีการแข่งขันระดับโลก

 

เมื่อวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ทีม Clever Mind ประกอบด้วย นายสิทธิโชติ ฉัตรธนะกุล, นายกฤตินันท์ สิโรดม, นายศิริศักดิ์ นาคะวิวัฒน์, นายปิยะวุฒิ จันทรศรีสวัสดิ์ และดร.ศรีสุภา ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษาทีม สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของโลก ด้วยผลงาน “Vocable World” ระบบสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ จากสาขา Windows 8 Apps Challenge ในการแข่งขัน Imagine Cup 2013 Worldwide ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ซึ่ง Vocable World นี้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเฟรมเวิร์ก LPM (เรียนรู้: learning, ฝึกฝน: practicing และประเมินผล: measuring) เพื่อดึงดูดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสร้างแรงจูงใจอยากที่จะเรียนรู้คำศัพท์ อีกทั้ง Vocable World ยังได้พัฒนาให้รองรับการใช้งานบน Windows 8 และ Windows Phone 8 ส่วนแอพฯ ฝั่งเซิฟเวอร์นั้นจะทำงานอยู่บน Windows Azure ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สามารถประสบความสำเร็จคว้ารางวัลมาได้

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------