4 ผลงาน นักศึกษาคณะ ICT คว้ารางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) 2014

 

วันทึ่ 12-14 มีนาคม 2557 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน “งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13” (Thailand IT Contest Festival 2014) ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพานิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการแข่งขันประเภทต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย(NSC) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC) และการแข่งขันโค้ดจม ซึ่งในการแข่งขันประเภท NSC มีผลงานจากสถาบันต่างๆ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 120 ผลงาน โดยเป็นผลงานของนักศึกษาคณะ ICTจำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน จาก 17 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน และผลการแข่งขัน นักศึกษาคณะ ICT สามารถคว้ารางวัลมาได้ 4 ผลงาน ดังนี้

- รางวัลที่ 3 พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ จากหมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ผลงานห้องเรียนเสมือนจริงบนเว็บแอพพลิเคชั่น

- รางวัลชมเชย จากหมวดโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ ผลงานพจนานุกรมสำหรับผู้พิการทางสายตา

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล จากหมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผลงานมีเดีย บีมเมอร์ และ ผลงานระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสำหรับโรคปรึกษาพันธุกรรม