นักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต คว้ารางวัลยุวศิลปินไทย 2556 การประพันธ์ดนตรียอดเยี่ยม


 

ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 สาขาคลาสสิก (การประพันธ์ดนตรี) แขนงการประพันธ์ดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลูกศิษย์ อาจารย์วาเลรี่ ริซาเยฟ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี คว้ารางวัลการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ "รางวัลยุวศิลปินไทย" ประจำปี 2556 หรือ Young Thai Artist Award 2013 สาขา การประพันธ์ดนตรี ด้วยผลงาน "ปรับ-แปร-เปลี่ยน" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเอสซีจี พร้อมได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท และโล่ที่ระลึก พร้อมทัศนศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเผยแพร่ความสามารถสุดยอดผลงานศิลปะทุกสาขาของเยาวชนไทย จึงจัดแสดงนิทรรศการผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดีเด่นของเหล่ายุวศิลปิน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปเจ้าฟ้า) กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5-8 (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเอสซีจี โทร 0-2586-5214, 0-2586-5506