นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ดีเด่น

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน ได้แก่ นศภ.ทิพย์นภา จารุจิตมณีกุล และ นศภ.ปริยาภรณ์ อุตะมะ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ดีเด่น “หมอยา..talent” ปี 4 ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 อีกจำนวน 2 คนที่ได้เข้าร่วมโครงการและแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ นศภ.นรวรรณ อาศิรพรพงศ์ และนศภ.ธิณานี สมุทรสกุลเจริญ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด เพื่อส่งเสริมทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องยากับเภสัชกรรุ่นใหม่ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความสำคัญของงานเภสัชกรชุมชน ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปพิจารณาเลือกเดินในสายวิชาชีพดังกล่าวต่อไปในอนาคตได้