รางวัลเหรียญเงิน ( Silver Prize ) จาก งาน The Seoul International Invention Fair

 


     ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ( Silver Prize ) โดย นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องแผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง ในงาน The Seoul International Invention Fair ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1-6 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นอื่นอีกรวม 15 ผลงาน ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน และดำเนินงานหลักของประเทศไทย ในงานดังกล่าวมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงรวมทั้ง สิ้นกว่า 650 ผลงานจาก 36 ประเทศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------