ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2548 - 2549

เนื้อหาทั้งหมด
 

The Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, the President Congratulations toThe Prince Mahidol Awardees  2006 In the field of Medicine :Professor Stanley G. Schultz, MD. In the field of Public health : David R. Nalin, MD. Richard A. Cash, MD, MPH.Dilip Mahalanabis, MD.

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ คว้ารางวัล 'แพทย์ผู้อุทิศตน' APACPH Public Health Recognition Award

รศ. ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ คว้ารางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี 2549 สาขาธุรกิจชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต คว้ารางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2549

2 อาจารย์ ม.มหิดล คว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2548

ม.มหิดล มาที่ 1 ทั้งการเรียนการสอนและวิจัย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยของ สกอ. และคว้ารางวัล PM AWARD 2006

อาจารย์แพทย์สถานส่งเสริมการวิจัยศิริราช คว้ารางวัลนักวิทย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2549

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ คว้ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์

แพทย์รามา ค้นพบวิธีรักษาแผลขาดเลือดโดยใช้สเต็มเซลล์ ร่วมกับการกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย

อ.เคมี คณะวิทย์ ใช้แสงซินโครตรอนดูฮีโมโกลบินหาเหตุ "ธาลัสซีเมีย"

ศูนย์โด๊ป ม.มหิดล ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิคสากล (ไอโอซี) ให้เป็น "ศูนย์มาตรฐานสากล" 8 ปีซ้อน

นักวิจัย ม.มหิดล รับทุน BIOTEC 30 ล้านบาท

อ.คณะวิทย์ ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2548 และได้รับการจัดอันดับเป็น "สุดยอดนวัตกรรมไทย" อันดับที่ 2

นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทย์ วิจัยพบแบคทีเรียเรืองแสงพันธุ์ใหม่ของโลก

ประกาศผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

Announcement The Prince Mahidol Award 2006

ทีมไบโอชีลด์ ว.การจัดการ ส่งแผนผลิตวัคซีนกุ้งคว้ารางวัลแผนธุรกิจสะดุดตานักลงทุน หนุนเงินเพื่อสร้างธุรกิจ ลุยตลาดโลก

ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักอนุรักษ์นกเงือกไทยจาก ม.มหิดล คว้ารางวัลด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติในระดับนานาชาติ "CHEVRON CONSERVATION AWARD"

น.ศ.มหิดลอินเตอร์ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss University International 2006

นศพ.รามา ปี 1 คว้ามงกุฏเพชรนางสาวไทย ปี พ.ศ. 2549

 
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.