ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2550

เนื้อหาทั้งหมด
 

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2550

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ครั้งแรกในประเทศไทย ศิริราช จับมือ NECTEC ลงนามร่วมกันพัฒนาและทดสอบต้นแบบอุปกรณ์ช่วยสื่อสารช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านภาษาและการพูด

ขอแสดงความยินดี นายอนิรุจน์ พันธ์จบสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาเครื่องปั้นดินเผา จากการแข่งขันฝีมือคนพิการ

นักศึกษาแพทย์คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพยนตร์สั้น "Love My Patient"

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วารุณี เงินงามเลิศ ที่ได้รับรางวัลเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2550

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ นายระพีเดช กุลบุศย์ สามารถคว้ารางวัลชมเชย สาขาศิลปะดุริยวรรณกรรม อันดับหนึ่ง จากการประกวด Young Thai Artist Award 2007

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย

ขอแสดงความยินดีกับ รพ.ศิริราช ที่สามารถคว้า 2 รางวัล "Asian Hospital Management Awards 2007"

ม.มหิดล ร่วมลงนามลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย

นักวิจัยรามาฯ คิดค้นข้าวพันธุ์ไทยต้านโรค

นักวิชาการสถาบันวิจัยโภชนาการ ชี้ทางเลือกสำหรับคนแพ้นมวัว บริโภคผักพื้นบ้าน ตำลึง-ถั่วพู ป้องกันโรคกระดูกพรุน

รามาฯ ร่วมกับ TCELS สธ. และ ABL ลักเซมเบิร์ก พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดตามการรักษาผู้ป่วยเอดส์ ลดงบประมาณซื้อยาสูตรใหม่

ทีมวิจัยเคมี คณะวิทย์ คิดค้นเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์ 2 นาทีรู้ผล

ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ครั้งแรกในเอเชียอาคเนย์ ศิริราชผลิตวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นครบวงจร ได้มาตรฐานสากล พร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม

3 นักวิทย์สตรี ม.มหิดล คว้าทุนวิจัยลอรัอัล

เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทยประจำปี 2550

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลมหิดล ประจำปีการศึกษา 2549

นักศึกษาปริญญาเอกคณะเภสัชศาสตร์ ใช้โปรแกรมคอมพ์หาสาร ไขความลับต้านงูพิษ

นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คิดค้นแป้งสูตรแคลอรีต่ำ

นักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เก็บมูลช้างป่าสกัดดีเอ็นเอ เพื่อศึกษานิเวศวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ Chengde Medical College ประเทศจีน

ท่อนำเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจรามาธิบดี Ramathibodi Intracoronary Shunt

อ.คณะเภสัชฯ คิดค้น "สเปรย์พริก" แก้ง่วง - ลดอุบัติเหตุ

ม.มหิดล คิดค้นเครื่องมือควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำ ด้วยการใช้แบคทีเรียเป็นตัวขจัดไอระเหยน้ำมันจากแหล่งกำเนิด

ทีมแพทย์รามาใช้สเต็มเซลล์รักษาเสียงแหบสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

นักวิจัยเภสัชฯ ม.มหิดลใช้กานพลูทำยาสลบสัตว์น้ำ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ศ. ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ทุ่มเทให้กับงานวิจัยโรคไข้หวัดนกมาอย่างต่อเนื่อง

นักวิจัย ม.มหิดล คว้าทุนวิจัยมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท ทำโครงการวิจัยกุ้งแบบครบวงจร "จากชีวโมเลกุลของไวรัส สู่สายพันธุ์กุ้งที่ต้านทานโรค"

ครั้งแรกในประเทศไทย ! ศิริราชใช้หุ่นยนต์เป็น "มือกล" ช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ขอแสดงความยินดีกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี ที่ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.