ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2551

เนื้อหาทั้งหมด
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ได้รับเหรียญเกียรติคุณจากผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ม.มหิดลคว้ารางวัลชนะเลิศ Best International Website Pages

Softnews

นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์คว้า 7 รางวัล จากการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2550

ม.มหิดล คว้า 19 เหรียญ "วลัยลักษณ์เกมส์"

คณาจารย์ ม.มหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว.

ครั้งแรกในโลก! คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พัฒนาชุดตรวจโรค"พิธีโอซิส"

ม.มหิดล วิจัยวัคซีน"ไข้เลือดออก" สำเร็จ! ต้านโรค 95%

ศูนย์โด๊ป ม.มหิดล ได้มาตรฐานโลกปีที่ 11 ประเดิมงานปี’51 ตรวจ "พาราเกมส์"

 
 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.