ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2553

เนื้อหาทั้งหมด
 

19 พฤศจิกายน 2553 ม.มหิดลรับสองรางวัลใหญ่จากงาน QS-APPLE ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสิงคโปร์

สภาวิจัยแห่งชาติเผยผลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ม.มหิดล ได้รับประกาศเกียรติคุณสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Academy)

รางวัลเหรียญเงิน ( Silver Prize ) จาก งาน The Seoul International Invention Fair

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับโล่รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2553 โดยผลงาน นมข้าวอะมิโนสำหรับทารกที่แพ้นมทุกชนิด

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด หัวหน้าหน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ ม.มหิดล สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาชีววิทยาประจำปี ๒๕๕๓ จากสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม (TWAS) โดยรับมอบจาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา ได้รับรางวัล กิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" ประจำปี พ.ศ. 2552-2553 โดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Public Relation Society of Thailand)

มหิดล คว้าผลงานวิจัยดีเด่นอันดับหนึ่งจากสกว. ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลในการประกวด Imagine Cup 2010

ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัลแด่นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2552

ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART LAB มหิดลคว้าแชมป์การแข่งขันที่ญี่ปุ่น ชนะหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นที่เคยได้แชมป์โลก

นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี’53 จากนายกรัฐมนตรี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้าน Embedded-Building Automation จากการแข่งขัน “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัล Best Presentation Award

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553

อธิการบดี มอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดเขียนบทความหัวข้อ “เรารักมหิดล”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวสมฤทัย สกุลมั่น และ นางสาวอำพัน อยู่ศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชนะเลิศ First Prize – Poster Presentation Symposium on “Networking and Technology Transfer ”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สัญชัย สูติพันธ์วิหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการการจัดตั้งองค์การอิสระ (สถาบันอุดมศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ) [ดูรายละเอียด]

ขอแสดงความยินดีกับน.ส.นิรมล กวมทรัพย์ และ น.ส.รุ่งทิพย์ จันทร์หล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ

"ขอแสดงความยินดีกับ อ.น.สพ.ดร. ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้รับเลือกเป็น reviewer ให้แก่วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

นักศึกษาธรณีศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กาญจนบุรี ชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยประจำปี ครั้งที่ 1 สมาคมสำรวจปิโตรเลียมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Petroleum Exploration Association : SEAPEX)
สาขาประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(สนภท.)

ขอแสดงความยินดีที่ “รายการพันแสงรุ้ง” ในความร่วมมือของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล และ บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรายการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2552

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนการศึกษา Endeavour Award จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2553

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม Power G Project วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการค้นหานักสร้างแบรนด์กับ Giffarine

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ ม.มหิดล ประจำปี 2552

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรม.มหิดล ผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ประจำปี 2553

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ในโอกาสเข้ารับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมูลนิธิโทเรฯ

เอกชัย เจียรกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน The 3th Culiacan International Guitar Competition

13 มกราคม 2553 พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2551

14 มกราคม 2553 ทีมนักวิจัย ม.มหิดล ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2553 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณะ ICT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่นรางวัล สุริยศศิธร ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 30)

ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล The Scopus Young Women Researcher Award 2009 และรางวัล “เภสัชกรดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2552

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ที่ได้รับ มอบอิสริยาภรณ์ชั้น Officer ตระกูล ปาล์มส์ อะคาเดมิกส์ (Palmes Académiques)จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวด National Software Contest (NSC) ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (Thailand ICT Contest Festival 2010)

ดร.กิติกร จามรดุสิต คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2553

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ในโอกาสรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ปี 2553 จากสกว.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. วันดี กฤษณ์พันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก University of Queenslandร ปะเทศออสเตรเลีย

วิศวะชนะเลิศโครงการทำดีเพื่อสังคม

น.ศ.เครื่องกลคว้าที่ 2 การแข่งขัน GYMKHANA PARTY

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจงจิตต์ ฤทธิรงค์ นักวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสาธารณสุข/เศรษฐกิจ/สังคม /การศึกษา ในการนำเสนอบทความทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย และอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2553

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.