ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2555

เนื้อหาทั้งหมด
 

8 สิงหาคม 2555 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7

2-5 สิงหาคม 2555 “THAICOM RoboCamp 2012 by BART Lab” คัดเลือกเยาวชนไทยไปแข่งหุ่นยนต์เยาวชนระดับโลก 2012 ที่ประเทศมาเลเซีย

1 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

24-26 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลจากงาน i-CREATe 2012 (International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology)

13 กรกฎาคม 2555 โครงการวิจัยไรฝุ่นศิริราชคว้ารางวัลโครงการดีเด่นของชาติ

11 กรกฎาคม 2555 อาจารย์จากสถาบันโภชนาการรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

10 กรกฎาคม 2555 ทีม Tang Thai นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แชมป์ออกแบบเกมระดับโลก

5 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คว้ารางวัลชนะเลิศแชร์ไอเดีย “อยู่อย่างมีคุณภาพ” The Plus

27 พฤษภาคม 2555 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ จากประเทศกรีซ

22 พฤษภาคม 2555 รางวัล The Commendable Research Award

19 พฤษภาคม 2555 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัล “DEAN’S LIST” และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2554

29 มีนาคม 2555 4 ผลงาน MUICT และ 1 ผลงานร่วม คว้ารางวัลดีเด่น Open House for Young Talent 2011

20-22 มีนาคม 2555 เวทีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2012

2 มีนาคม 2555 ขอแสดงความยินดีแด่ สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล Young Veterinarian Oral Presentation Award

2 กุมภาพันธ์ 2555 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.