ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2556

เนื้อหาทั้งหมด
 

25-29 กันยายน 2556 ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย

23 กันยายน 2556 จดจำ รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกาศผล "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 8

23-27 สิงหาคม 2556 ม.มหิดล คว้ารางวัล Silver Award จากการจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 2013

8-11 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาคณะICT ม.มหิดล คว้ารางวัลในเวทีการแข่งขันระดับโลก

15 มิถุนายน 2556 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลที่ 4 ระดับประเทศในงาน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2013

19 เมษายน 2556 ยินดีกับอ. ปัณรสี และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัลระดับสากล

29 มีนาคม 2556 รพ.ศิริราช คว้า Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประจำปี 2555

15 มีนาคม 2556 ผลงานศิริราชคว้ารางวัลในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum "องค์กรที่น่าไว้วางใจ"

20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลจากงานประกวดปฏิทินดีเด่นระดับประเทศ

14 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเครื่อง"จดจำ"ช่วยคนตาบอดไทยในการจดบันทึก

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.