ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2560

เนื้อหาทั้งหมด
 

ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าPost :23 มี.ค. 60

นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017Post :22 มี.ค. 60

นักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017Post :21 มี.ค. 60

นศ.มหิดล อินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดระดับประเทศ Post :8 ก.พ. 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2560


 Post :7 ก.พ. 60

นักวิจัย ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ รางวัล TWAS จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Post :3 ก.พ. 60

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.