หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,322.66 ตารางเมตรรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น (Tropical Architecture) เป็นที่ตั้งของกองกิจการนักศึกษา และกองบริหารการศึกษา และประกอบด้วยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ศูนย์คอมพิวเตอร์ห้องประชุมกิจกรรมขนาด 400 ที่นั่ง Mini Theatre โถงนิทรรศการพื้นที่นิทรรศการกลางแจ้งศูนย์หนังสือร้านจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่างๆ ร้านค้าย่อย ศูนย์อาหาร กีฬาในร่ม ลานวัฒนธรรมและกิจกรรมกลางแจ้ง (Market Square) และเวทีกลางแจ้ง โดยมีพื้นที่สวนต่อเนื่องกับสวนเจ้าฟ้า

นอกจากนั้นอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลยังเป็นศูนย์รวมเชิงสัญลักษณ์ของชาวมหิดลโดยสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม/พิธีการสำคัญต่างๆคือ

1.

หอประวัติพระราชบิดาจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและสิ่งของสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระราชบิดาในฐานะแบบอย่างและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดล

2.

โถงแสดงเกียรติประวัติจัดแสดงเรื่องราวเกียรติประวัติและผลงานของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

3.

ลานพระราชบิดาลานกิจกรรมสำคัญที่ต่อเนื่องกับเวทีกลางแจ้งและสวนเจ้าฟ้าอันเป็นที่ตั้งของพระรูปสมเด็จพระราชบิดาซึ่งจะใช้ประกอบพิธีกรรมในการรับน้องใหม่หรือการเกิดใหม่ (Re-Birth) เข้าสู่ความเป็นชาวมหิดล

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.